台湾製機械・工具TAIWAN MACHINES

  1. ホーム
  2. 台湾製機械・工具
  3. 工作機械
  4. 平面研削盤

平面研削盤

機械名 平面研削盤
型式
仕様
特徴 1. Saiteki-ka sa reta kōzō - pāfekutogurainda no shuyō bubun wa, sugureta kōzō sekkei to kumiawaseta kōhinshitsu no chūtetsu de seizō sa rete imasu. Omona buhin wa, saidai gōsei, antei-sei, kakō seido o hoshō suru tame ni ōryokujokyo sa rete imasu. 2. Suraidou~ei no Turcite - B - antei shita idō to chōkikan no seikaku-sa no tame ni, X-jiku to Z-jiku no suraidou~ei wa Turcite - B de kōtingu sa rete imasu. 3. Seimitsu supindoru sekkei - supindoru wa kurasu P 4-kō seido angyurakontakutobearingu de dōsa shi, 2 m m de no ran'auto seido o hoshō shimasu. Kātorijjitaipu no supindoru wa kanzen ni mippei sa rete ori, nagai jumyō no tame ni junkatsu sa re,-kō seido no kensaku to chōjuinochi o teikyō shimasu. 4. Ōtodaunfīdo seigyo (opushon) - subete no karamu idō moderu wa, jidō daunfīdo seigyo (AD 5) o sōbi shi, sōsa no riben-sei o ōhaba ni kōjō sa semasu. 5. 二重壁構造 - Karamu ya tēburu nado no kōzō buhin wa nijūkabe kōzō o saiyō shite ori, tokuni omo kensaku o okonau sai ni saidai no gōsei to antei-sei o hoshō shimasu. 6. Okyakusama wa opushon no AD 5 ōtodaunfīdoshisutemu o sentaku shite 3 jiku ni kanzen jidō-ka suru koto ga deki, sōsa ga yori benri ni narimasu.

一覧はこちら